Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και διαγωνισμάτων που έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών διαμορφώνοντας συνθήκες κατανόησης, εμπέδωσης και τελικά επιτυχίας. Το πρόγραμμα προσφερόμενων μαθημάτων επικεντρώνεται στις θετικές επιστήμες και την Έκθεση για το Λύκειο και στα βασικά εξεταζόμενα μαθήματα για το Γυμνάσιο.

Βασικός πυλώνας η θεμελίωση γνώσεων στις μικρές τάξεις και η σταδιακή διασύνδεση τους σε ένα πλαίσιο τριετούς προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.