Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και συχνών διαγωνισμάτων που έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών διαμορφώνοντας συνθήκες κατανόησης, εμπέδωσης και τελικά επιτυχίας.

Το πρόγραμμα προσφερόμενων μαθημάτων έχει ως στόχο την θεμελίωση των αναγκαίων γνώσεων στο Γυμνάσιο με στόχο την ομαλή μετάβαση στο Λύκειο και την προσεκτική προετοιμασία στο Λύκειο για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Η κατάκτηση των κατάλληλων εννοιών στην σωστή ηλικία με τα σωστά παιδαγωγικά εργαλεία και η απόκτηση εμπειρίας στις γραπτές δοκιμασίες έχουν ως αποτέλεσμα ο μαθητής πρώτα να μάθει και στο τέλος να πετύχει!