Πρόγραμμα Σπουδών

Α Λυκείου

11,5 ώρες
Α Λυκείου

Η φροντιστηριακή υποστήριξη των μαθητών της Α Λυκείου, έχει ως βασικό της στόχο την ομαλή ένταξη των μαθητών σε ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον με περισσότερες απαιτήσεις σε σχέση με το Γυμνάσιο. Ταυτόχρονα μέσα από το μάθημα διαμορφώνονται τα θεμέλια της πορείας προς τις Πανελλήνιες εξετάσεις, τόσο στο γνωστικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο διαχείρισης των εξετάσεων. Η Α Λυκείου είναι και η ευκαιρία για τον μαθητή να γνωρίσει τις "επιστήμες", αποκτώντας μια πρώτη εικόνα για τις μελλοντικές επιλογές του.

Στα παραπάνω πλαίσια προτείνουμε:

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Έκθεση – Λογοτεχνία 2 ώρες
Άλγεβρα 2,5 ώρες
Γεωμετρία 1,5 ώρα
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 1,5 ώρα
Αρχαία 2 ώρες