Πρόγραμμα Σπουδών

Γ Λυκείου

15 ώρες

Η φροντιστηριακή υποστήριξη των μαθητών της Γ Λυκείου, περιλαμβάνει ένα πλαίσιο συνολικής υποστήριξης του υποψηφίου μέσα από στοχευμένη δουλειά, συχνά διαγωνίσματα προσομοίωσης, επαγγελματικό προσανατολισμό και προσωπική παρακολούθηση της πορείας κάθε μαθητή σε όλη την διάρκεια της προετοιμασίας του.

Στα παραπάνω πλαίσια προτείνουμε:

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
2ο Επιστημονικό Πεδίο
Μαθηματικά 4 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Φυσική 4 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 3 ώρες
3ο Επιστημονικό Πεδίο
Βιολογία 4 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Φυσική 4 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 3 ώρες
4ο Επιστημονικό Πεδίο
Μαθηματικά 4 ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 ώρες
Ανάπτυξη Εφαρμογών 3 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 3 ώρες