Παροχές

Παροχές

Παροχές

Στο Φροντιστήρι Επιστημών, ο μαθητής γίνεται μέλος μιας ομάδας καθηγητών και μαθητών που δουλεύουν μαζί με στόχο να πετύχει και να μάθει. Μέσα από τα στοχευμένα προγράμματα σπουδών σε κάθε τάξη, από τα διαγωνίσματα προσομοίωσης, τις προσωπικές συνεντεύξεις επαγγελματικών κλίσεων δημιουργούμε τις συνθήκες για την επιτυχία. 

Η διεύθυνση σπουδών και οι καθηγητές μας μέσα από την εμπειρία τους λειτουργούν ώς "μέντορες" ,αναδεικνύουν την επιστήμη τους μέσα από διαδραστικό μάθημα χρησιμοποιώντας σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία. Στόχος δεν είναι απλά να γίνει το μάθημα, στόχος ο μαθητής να πετύχει και να μάθει, μαζεύοντας γνώσεις, εμπειρία και εργαλεία για να αντιμετωπίσει την συνέχεια που έρχεται μετά το σχολείο!