Παροχές

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Στα πλαίσια της πολύπλευρης υποστήριξης των μαθητών μας και με στόχο να αποκτήσουν μια "εικόνα" για τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούμε εκδρομές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ηρακλείου και συμμετέχουμε σε δράσεις εκλαΐκευσης και διάδοσης της επιστήμης. Επιπροσθέτως οργανώνουμε στον χώρο του φροντιστηρίου μας "κύκλους μαθημάτων" με στόχο την ανάδειξη επιστημονικών θεμάτων που δεν διδάσκονται, με την επιμέλεια των καθηγητών μας και καταρτισμένων ερευνητών.