Παροχές

Προσομοιώσεις εξετάσεων

Προσομοιώσεις εξετάσεων

Η συχνή διαδικασία προσομοίωσης εξετάσεων ειδικά για τους μαθητές της Β και Γ Λυκείου είναι απαραίτητη για την επιτυχία στις Πανελλήνιες, αφού η απόκτηση εμπειρίας στη γραπτή διαδικασία συμβάλει στην μείωση του άγχους των μαθητών και στη καλύτερη διαχείριση του γραπτού.

Πέρα από τα θέματα που επιμελούνται οι ομάδες καθηγητών μας, συμμετέχουμε σε Πανελλαδικές προσομοιώσεις πιστοποιημένων φορέων (Είμαστε Μέσα, ΟΕΦΕ).