Πρόγραμμα Σπουδών

Όλες οι τάξεις

Τουλάχιστον 5 ώρες
Όλες οι τάξεις

Η φροντιστηριακή υποστήριξη μαθητών Γυμνασίου ουσιαστικά αποτελεί την αφετηρία για την θεμελίωση γνώσεων στα βασικά γνωστικά αντικείμενα των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών και της Έκθεσης – Λογοτεχνίας.

Στα παραπάνω πλαίσια και για τις τρείς τάξεις του Γυμνασίου προτείνουμε

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Μαθηματικά * 2 ώρες
Φυσική * 1 ώρα
Χημεία 1 ώρα
Νεοελληνική Γλώσσα * 2 ώρες
Αρχαία 1,5 ώρα

 

(*) τα μαθήματα που είναι απαραίτητα για την θεμελίωση γνώσεων για το Λύκειο