Πρόγραμμα Σπουδών

B Λυκείου

11,5 ώρες
Β Λυκείου

Η φροντιστηριακή υποστήριξη των μαθητών της Β Λυκείου, έχει ως στόχο την διασύνδεση γνώσεων ανάμεσα στις τάξεις του Λυκείου και την ομαλή προετοιμασία προς τις Πανελλήνιες. Η πορεία προς τις Πανελλήνιες ξεκινά στο δεύτερο μισό της Β Λυκείου με την δημιουργία τμημάτων σε νέα μαθήματα ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο κάθε μαθητή. Ταυτόχρονα η διαδικασία της προσομοίωσης των εξετάσεων μέσα από ειδικά διαμορφωμένα διαγωνίσματα λειτουργεί ως χρήσιμο εργαλείο για τους μαθητές.

Στα παραπάνω πλαίσια προτείνουμε:

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
2ο Επιστημονικό Πεδίο
Έκθεση - Λογοτεχνία 2 ώρες
Άλγεβρα 2,5 ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού 1,5 ώρες
Φυσική Προσανατολισμού 2 ώρες
Φυσική Γενικής Παιδείας * 1 ώρα
Χημεία * 2 ώρες
3ο Επιστημονικό Πεδίο
Έκθεση - Λογοτεχνία 2 ώρες
Άλγεβρα 2,5 ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού ** 1,5 ώρες
Φυσική Προσανατολισμού 2 ώρες
Φυσική Γενικής Παιδείας ** 1 ώρα
Χημεία ** 2 ώρες
Βιολογία ** 1 ώρα
4ο Επιστημονικό Πεδίο
Έκθεση - Λογοτεχνία 2 ώρες
Άλγεβρα 2,5 ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού 1,5 ώρες
Φυσική Προσανατολισμού 2 ώρες
Α.Ε.Π. *** 1 ώρα
Α.Ο.Θ. *** 1 ώρα

(*) Μετά τον Γενάρη ξεκινά η προετοιμασία σε ύλη Γ Λυκείου για το μάθημα της Φυσικής, Χημείας και Μαθηματικών με αναπροσαρμογή του περιεχομένου του μαθήματος.

(**) Μετά τον Γενάρη ξεκινά η προετοιμασία σε ύλη Γ Λυκείου για το μάθημα της Φυσικής, Χημείας με αναπροσαρμογή του περιεχομένου του μαθήματος και γίνεται προσθήκη του μαθήματος Βιολογίας.

(***) Μετά τον Γενάρη ξεκινά η προετοιμασία σε ύλη της Γ Λυκείου με προσθήκη στο πρόγραμμα για τα δύο μαθήματα Προσανατολισμού.