Παροχές

Συμβουλευτική σε γονείς & μαθητές

Συμβουλευτική σε γονείς & μαθητές

Μαθητές, γονείς και καθηγητές στον δρόμο προς τις Πανελλήνιες εξετάσεις πρέπει να δουλέψουν μαζί , ως ομάδα. Αναγνωρίζουμε την αγωνία και το άγχος και ανοιγουμε "δρόμους επικοινωνίας" για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας προσφέροντας την ηθική και ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζονται στο δύσκολο αγώνα τους.

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται μία τουλάχιστον ημερίδα ή κύκλος σεμιναρίων για την βελτιστοποίηση του τρόπου μάθησης, για τη διαχείριση του άγχους των μαθητών καθώς και αρκετές επιμέρους συζητήσεις για την διαχείριση μιας γραπτής δοκιμασίας.