Υπηρεσίες

Συμβουλευτική σε γονείς & μαθητές

Συμβουλευτική σε γονείς & μαθητές

Προσφέρουμε τακτική ενημέρωση των γονιών για την πρόοδο των μαθητών και είμαστε πάντα διαθέσιμοι για να κουβεντιάσουμε κάθε προβληματισμό σας. Στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας προσφέροντας την ηθική και ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζονται στο δύσκολο αγώνα τους.

Οι γονείς ενημερώνονται σε μηνιαία βάση για την απόδοση των παιδιών τους με προσωπική επιστολή από κάθε καθηγητή, ώστε να υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών με στόχο την καλύτερη δυνατή στήριξη τους.
Κάθε χρόνο πραγματοποιείται μία τουλάχιστον ημερίδα για τη διαχείριση του άγχους των μαθητών καθώς και αρκετές επιμέρους συζητήσεις για την διαχείριση μιας γραπτής δοκιμασίας.