Παροχές

Συμβουλευτική σε γονείς & μαθητές

Συμβουλευτική σε γονείς & μαθητές

Μαθητές, γονείς και καθηγητές στον δρόμο προς τις Πανελλήνιες εξετάσεις πρέπει να δουλέψουν μαζί , ως ομάδα. Αναγνωρίζουμε την αγωνία και το άγχος και ανοιγουμε "δρόμους επικοινωνίας" για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας προσφέροντας την ηθική και ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζονται στο δύσκολο αγώνα τους.

Σε μηνιαία βάση οι γονείς ενημερώνονται για την απόδοση των παιδιών τους με προσωπική επιστολή από κάθε καθηγητή, ώστε να υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων με στόχο την καλύτερη δυνατή στήριξη τους. 

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται μία τουλάχιστον ημερίδα ή κύκλος σεμιναρίων για την βελτιστοποίηση του τρόπου μάθησης, για τη διαχείριση του άγχους των μαθητών καθώς και αρκετές επιμέρους συζητήσεις για την διαχείριση μιας γραπτής δοκιμασίας.